Työsuhdeasiat

 

Työsuhteessa sekä työnantajalla että työntekijällä on useita laissa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsuhteen ehdoista on syytä sopia kirjallisella ja riittävän yksityiskohtaisella työsopimuksella, vaikka lain mukaan työsopimus on mahdollista tehdä myös suullisesti. Kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti laadittu työsopimus on kuitenkin molempien etu, varsinkin siinä tilanteessa, jos työsuhteen ehdoista syntyy erimielisyyttä. Myös työsuhteen aikana tapahtuvista muutoksista työsuhteen ehtoihin on hyvä tehdä uusi kirjallinen sopimus.

Toimistomme asianajajat ovat avustaneet asiakkaita lukuisissa työsuhteen päättämistä koskevissa oikeudenkäynneissä ja sovintaneuvotteluissa. Lisäksi hoidamme työntekijöiden palkkasaatavia koskevia ym. työsuhteeseen liittyvä riita- ja rikosasioita.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista