Hallintoasiat ja -valitukset

 

Hallintoasiat ovat julkisen hallintoviranomaisen käsittelemiä asioita, joissa yleensä tehdään hallinnollinen päätös. Hallintoviranomaisen päätökseen haetaan muutosta joko hallintoviranomaiselle itselleen tehtävällä oikaisuvaatimuksella tai hallinto-oikeudelle osoitetulla valituksella.

Toimistomme asianajajat avustavat yrityksiä erityyppisissä hallinto- ja valitusasiaoissa. Tyypillisiä hoitamiamme hallintoasioita ovat maankäyttöön ja rakentamiseen sekä kaavoitukseen liittyvät asiat.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista