Työsuhdeasiat

 

Työsuhteessa sekä työnantajalla että työntekijällä on useita laissa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsuhteen ehdoista on syytä sopia kirjallisella ja riittävän yksityiskohtaisella työsopimuksella, vaikka lain mukaan työsopimus on mahdollista tehdä myös suullisesti. Kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti laadittu työsopimus on molempien etu, varsinkin siinä tilanteessa, jos työsuhteen ehdoista myöhemmin syntyy erimielisyyttä. Työsuhteen aikana tapahtuvista muutoksista työsuhteen ehtoihin on hyvä tehdä uusi kirjallinen sopimus.

Tyypillisiä hoitamiamme työoikeudellisia asioita ovat mm. työsuhteiden päättämistä ja työntekijöiden palkkasaatavia koskevat oikeudenkäynnit ja sovintoneuvottelut sekä työturvallisuusrikosasiat. Lisäksi avustamme yrityksiä esimerkiksi yhteistoimintalain mukaisissa yt-neuvotteluissa.

Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista