Sopimus- ja vahingonkorvausasiat

 

Yritystoimintaan liittyy olennaisena osana erityyppisten sopimuksien tekeminen ja niihin sitoutuminen. Sopimus on oikeudellinen instrumentti, joka luo sen osapuolille oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksien peruslähtökohtana on sopimusten sitovuus ja siitä voidaan poiketa vain sopimuksessa erikseen sovituilla perusteilla tai lainsäännöksen nojalla. Toisinaan sopimuksen osapuolille syntyy erimielisyys esimerkiksi sopimuksen sitovuudesta tai sen tulkinnasta. Epäselvyyksien välttämiseksi sopimukset tulisi pyrkiä laatimaan niin kattavasti ja yksityiskohtaisesti, että sopimuksen osapuolien tahdosta ja tarkoituksesta ei synny myöhemmin epäselvyyttä.

Mikäli sopimusosapuoli ei täytä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia tai toimii vastoin sopimusta, nousee esille kysymys sopimusrikkomuksella aiheutetun vahingon korvaamisesta. Mikäli vahingon aiheuttaja ja vahinkoa kärsinyt taho eivät ole sopimuskumppaneita, on kyse tuolloin ns. sopimuksen ulkoisesta vastuusta, jolloin vahingon korvausta koskeva kysymys ratkaistaan vahingonkorvauslain tai jonkin muun lain perusteella.

Toimistomme asianajajat avustavat yrityksiä sopimusten laadinnassa, sopimuksiin liittyvissä neuvotteluissa ja riskien hallinnassa sekä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Myös vahingonkorvausta koskevien asioiden hoitaminen kuuluu ydinalueeseemme.

Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista