Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

 

Hankintalainsäädännön yhtenä tarkoituksena on turvata yritysten tasapuolinen mahdollisuus tarjota tavaroita ja palveluita julkisten hankintojen tarjouskilpailussa. Julkinen hankinta on lailla säädetty menettely, jossa hankintayksikön on noudatettava hankintalain säännöksiä. Hankintamenettelyssä ei kuitenkaan aina ole noudatettu lain vaatimaa menettelyä tai hankintayksikön tekemä hankintapäätös voi olla lain vastainen. Ensisijaisesti hankintayksikön tekemään päätökseen haetaan muutosta hankintayksikölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella, mikäli se ei tuo toivottavaa lopputulosta, tulee hankintapäätöksestä tehdä valitus markkinaoikeudelle.

Asianajajamme avustavat yrityksiä julkista hankintaa koskevien oikaisuvaatimuksien laatimisessa ja valituksissa markkinaoikeudelle.

Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista