Sopimus- ja vahingonkorvausasiat

 

Toimistomme asianajajat avustavat yksityishenkilöitä erityyppisissä sopimus- ja vahingonkorvausasioissa. Tyypillisiä hoidettavia asioita ovat mm. velkomusasiat, vakuutussopimuksiin ja -korvauksiin liittyvät riitaisuudet, kuluttajansuojaa koskevat asiat sekä muut kauppasopimukset.

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt taho siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman, että vahinkoa olisi tapahtunut. Usein vahingonkorvauskysymykset tulevat esille rikosasioiden yhteydessä, jolloin on hyvä, että korvausvaatimukset laaditaan asianajajan toimesta.

Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista