Testamentit ja edunvalvontavaltuutukset

 

Testamentti on asiakirja, jolla voidaan määrätä omaisuuden jakamisesta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavalla tavalla. Testamentti on tehtävä laissa määrättyä määrämuotoa noudattaen ja esteettömien todistajien on allekirjoituksillaan vahvistettava testamentti oikeaksi. Testamentin sisältö ja sanamuodot on hyvä käydä asiantuntijan kanssa läpi, jotta varmistutaan siitä, että testamentilla päästään haluttuun lopputulokseen.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla varaudutaan elämän yllättäviin tilanteisiin määräämällä siitä, kuka on oikeutettu tekemään valtuuttajan puolesta taloudellisia ym. asioita koskevia päätöksiä tilanteessa, jossa valtuuttaja ei itse kykene päättämään asioistaan esim. sairauden vuoksi. Myös edunvalvontavaltakirjan laatimisessa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta varmistutaan siitä, että edunvalvontavaltakirjalla päästään haluttuun lopputulokseen.

Toimistomme asianajajat auttavat testamenttien ja edunvalvontavaltuutusta koskevien asiakirjojen laadinnassa.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista