Hallinto-oikeudelliset asiat ja valitukset

 

Hallintoasiat ovat julkisen hallintoviranomaisen käsittelemiä asioita, joissa yleensä tehdään hallinnollinen päätös. Hallintoviranomaisen päätökseen haetaan muutosta joko hallintoviranomaiselle itselleen tehtävällä oikaisuvaatimuksella tai hallinto-oikeudelle osoitetulla valituksella.

Erityisesti poronhoitoelinkeinoon liittyvät oikeudelliset kysymykset ja niihin liittyvät hallinnolliset valitukset ovat oma erityisalansa.

Toimistomme asianajajat avustavat yksityishenkilöitä ja porotalous elinkeinonharjoittajia sekä paliskuntia erityyppisissä hallintoasioissa ja niihin liittyvissä valituksissa.

Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista