Avioerot ja omaisuuden ositukset

 

Avioeron jälkeen tulee tehtäväksi omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksesta on hyvä laatia kirjallinen sopimus, vaikka aviopuolisot olisivat sopineet keskenään asiasta tai ositettavaa omaisuutta ei olisi. Näin omaisuuden osituksen toimittamisesta ei synny epäselvyyttä myöhemmin esimerkiksi perinnönjakotilanteessa toisen puolison kuoltua.

Mikäli osituksen toimittamisesta ei päästä yksimielisyyteen, on käräjäoikeudelta mahdollista hakea pesänjakaja suorittamaan avioero-ositus. Vastaava menettely on myös mahdollista avopuolisoiden kohdalla, jotka ovat asuneet riittävän pitkään yhdessä tai kun muut laissa tarkemmin määritellyt edellytykset täyttyvät.

Toimistomme asianajajat avustavat yksityishenkilöitä avioero- ja omaisuuden ositukseen liittyvissä prosesseissa.

Toimistomme asianajajat ovat toimineet määrättynä pesänselvittäjänä tai uskottuna miehenä lukuisissa omaisuuden ositusprosesseissa.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista