Oikeudenkäynnit

 

Aina asiat eivät mene toivotulla tavalla ja oikeudenkäynti on ainoa vaihtoehto oikeuksien saavuttamiseksi. Oikeudenkäyntien menestyksekäs hoitaminen vaatii asianajajalta oikeudenkäyntimenettelyn ja riidan kohteeseen liittyvän lainsäädännön hyvää hallintaa. Pelkkä oikeussääntöjen hallitseminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan hyvän asianajajan on osattava arvioida myös todisteiden merkitys oikeudenkäynninkäynnin kannalta ja vielä lopuksi esitettävä asia ymmärrettävällä ja oikealla tavalla tuomioistuimelle.

Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä. Avustamme yritysasiakkaitamme niin riita- kuin rikosasioiden oikeudenkäynneissä. Tyypillisiä hoitamiamme oikeudenkäyntiasioita ovat rakennus- ja urakkasopimuksiin liittyvät oikeudenkäynnit, sopimus- ja vahingonkorvausoikeudenkäynnit, työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit, konkurssimenettelyihin liittyvät takaisinsaantikanteet, moiteoikeudenkäynnit esimerkiksi osakeyhtiön tekemiin päätöksiin liittyen sekä työturvallisuus- ja talousrikosasiat.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista