Oikeudenkäynnit

 

Meillä on pitkä kokemus yksityishenkilöiden avustamisesta riita-asioiden oikeudenkäynneissä. Tyypillisiä toimistomme asianajajien yksityishenkilöiden puolesta hoitamia riitaoikeudenkäyntejä ovat kiinteistökauppariidat, erityyppiset sopimus- ja vahingonkorvausriidat sekä työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit, kuten työsuhteen perusteetonta irtisanomista ja purkamista koskevat riidat sekä työntekijöiden palkkasaatava-asiat.

Avustamme yksityishenkilöitä rikosoikeudenkäynneissä sekä asianomistajan avustajana että rikosasian vastaajan avustajana. Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus erityisesti laajempien ja vaativampien rikosasioiden hoitamisesta, kuten talousrikokset, työturvallisuusrikokset, muut työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosoikeudenkäynnit sekä metsästysrikosasiat.

 Ota yhteyttä
016 725 5000
toimisto@rovalex.fi

Alussa kartoitamme ongelmat ja selvitämme kustannukset sekä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot. Alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se kestää enintään 30 minuuttia.

Lue lisää kustannuksista