Jorma Haavikko

asianajaja
Puh. 040 508 1419
jorma.haavikko@rovalex.fi

 
Jorma-Haavikko-AsianajotoimistoHaavikkoSalo-2.jpg
 

Jorma Haavikko on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1992 ja harjoittanut asianajotoimintaa siitä lähtien.

Asianajajana Haavikko työskentelee päämiestensä avustajana niin oikeudenkäynneissä kuin oikeudenkäyntien ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Keskeiset työtehtävät liittyvät siviilioikeuteen, riita- ja hakemusasioiden hoitamiseen, yhtiöoikeuteen ja maksukyvyttömyysmenettelyihin.

Konkurssioikeuteen kuuluvissa asioissa Haavikko on toimii pesänhoitajana tai avustaa velkojia tai velallisia konkurssimenettelyissä tai konkursseihin liittyvissä riita- ja rikosasioissa kuten takaisinsaantijutuissa ja muissa oikeudenkäynneissä.

Haavikolla on pitkäaikainen työkokemus:

  • rikosasioissa, erityisesti liittyen talousrikoksiin asianomistajan tai vastaajan avustajana

  • maksukyvyttömyysjutuissa selvittäjän tehtävissä niin yritysten saneerausmenettelyissä kuin yksityishenkilön velkajärjestelyasioissa

  • perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa pesänselvittäjänä ja perinnönjaoissa pesänjakajana tai osakkaiden avustamisessa jakoihin liittyvissä asioissa

  • avio- ja avoliittojen oikeudellisiin kysymyksiin liittyvien toimeksiantojen hoitamisessa

Haavikon erityisalana on lisäksi välimiesmenettely.