Antti Hyvönen

asianajaja, varatuomari
Puh. 050 911 9319
antti.hyvonen@rovalex.fi

 
Antti-Hyvonen-AsianajotoimistoHaavikkoSalo.jpg
 

Asianajaja Antti Hyvönen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2013. Asianajotoimisto Haavikko & Salo Oy:n palveluksessa Hyvönen on ollut vuodesta 2018 lähtien. Hyvönen on suorittanut tuomioistuinharjoittelun Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2015. Lisäksi Hyvönen on työskennellyt Lapin käräjäoikeudessa käräjäviskaalin tehtävissä ennen asianajotehtäviin siirtymistä. Asianajotehtävissä Hyvönen on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien. Ennen Asianajotoimisto Haavikko & Salo Oy:öön siirtymistä työskenteli Hyvönen Tampereella paikallisessa asianajotoimistossa.

Asianajaja Hyvösen työtehtävät painottuvat pääasiassa riita- ja rikosasioiden oikeudenkäyntien hoitamiseen. Lisäksi Hyvönen avustaa asiakkaita mm. ositus- ja perinnönjakomenettelyissä sekä toimii käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana em. menettelyissä. Hyvösen erityisenä vahvuutena on työsuhdeasiat, missä hän on avustanut niin työntekijöitä kuin työnantajia menestyksekkäästi mm. työsuhteen päättämistä koskevissa riita-asioissa ja työturvallisuusrikosasioissa. Vapaa-ajallaan Hyvönen harrastaa mm. metsästystä, joten hän tuntee hyvin metsästyslainsäädäntöön liittyvät kysymykset.